Specijalizovana prodavnica baterija, malih kućnih aparata, presa za kosu, uvijača za kosu, brijača i fenova.